НОВІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

З квітня 2019 року лабораторія КП ВУВКГ отримала можливість збільшити об’єми контролю за якістю води, контролюючи показники, які є обов’язковими для визначення та регламентовані Державними санітарними нормами та правилами «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10), завдяки наявності приладу «КАПЕЛЬ 104Т».

               КАПЕЛЬ 104 Т - система капілярного електрофорезу з системою автоматичного введення проб (автосемплером), керована комп'ютером дозволяє вимірювати концентрації аніонів та катіонів у воді (питній, поверхневій, стічній)

               Зазначена система проводить вимірювання:

-          аніонів: (хлорид-іонів, нітрит-іонів, сульфат-іонів, нітрат іонів, фторид іонів, фосфат іонів) – 6 показників;

-          катіонів: ( амонію, калію, натрію, літію, магнію, стронцію, барію, кальцію) – 8 показників;

-          хлоратів, перхлоратів, хлоритів.

                Всі процедури - від введення проби до промивання капіляру виконуються автоматично в режимі програмування, що знижує витрати часу і ймовірність помилки при проведенні аналізу, покращуючи відтворюваність результатів. Завдяки програмному забезпеченню «Ельфоран» управління приладом, збір і обробка даних повністю автоматичне. Аналізування однієї проби триває від 7 до 10 хвилин, (в порівнянні з традиційними методами, тривалість яких визначається  від 2-х годин до 2-х діб),   дозволяє одночасно отримати кількісні значення певної групи запрограмованих показників.