ПІДТВЕРДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЛАБОРАТОРІЇ КП ВУВКГ

          Результати  лабораторних досліджень Водоканалу підтверджують, що якість води, яка постачається містянам відповідає чинним Державним санітарним правилам і нормам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною.

           Найважливішим завданням  лабораторії КП ВУВКГ  є отримання достовірних результатів. Наразі в Україні є лише один визнаний на міжнародному рівні провайдер із перевірок кваліфікації лабораторій, це - підприємство « Мetrology  Service». Перевірка кваліфікації за участю провайдера полягає в наданні нам невідомої проби, яку наші лаборанти  мають  проаналізувати. Отримані результати порівнюються з результатами, одержаними кількома десятками інших лабораторій-учасниць тестування.  

            У квітні 2020 року  лабораторія з контролю якості води та стоків КП ВУВКГ  взяла участь в  програмі « Мetrology  Service» і здійснила дослідження наданого зразка за 8 показниками та отримала позитивний результат, що підтверджено СЕРТИФІКАТОМ.  По всіх проаналізованих показниках якості питної води наші результати були визнані задовільними.