Якість води

В КП ВУВКГ якість води контролюється на всіх етапах – від моменту забору води з р. Дніпро до водомірного вузла на вході в будівлі. Робоча програма виробничого контролю безпечності та якості питної води, призначеної для споживання людиною, розроблена у відповідності з ДСанПіН 2.2.4-171-10. Цей нормативний документ передбачає контроль на мікробіологічні, паразитологічні, органолептичні, фізико-хімічні, санітарно-токсикологічні, радіаційні показники та показники фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води.

Контроль якості здійснюється відомчою лабораторією КП ВУВКГ, атестованою на 38 показників. Крім того контроль проводять інші атестовані лабораторії (санітарно-гігієнічна, вірусологічна, бактеріологічна і радіологічна лабораторії Полтавської області) та акредитований випробувальний центр ДП «Полтавастандартметрологія».

Програмою передбачено дослідження в 54 точках розподільчої мережі та з резервуарів чистої води Ш водопід’єму на подачі в місто.

Результати контролю дають можливість:

·           відстежувати динаміку змін якісних характеристик питної води на всіх етапах виробництва та транспортування води;

·           виявляти проблемні ділянки водопровідної мережі;

·           розставляти пріоритети вкладання коштів в реалізацію технічних рішень (вибір технології водопідготовки, реконструкція та капітальний ремонт водопровідної мережі, зміна гідравлічних режимів роботи водопровідної мережі та ін.);

·           оцінювати ефективність проведення корегуючих заходів.

По результатам багаторічного моніторингу якості питної води, засвідченого атестованими та акредитованою лабораторіями Полтавської області, можна зробити висновок, що питна вода в м.Комсомольську являється безпечною за хімічним складом та в епідеміологічному і радіаційному відношенні.

Санітарно-хімічні показники безпечності та якості питної води, яка подається на місто.