Контроль якості води

            Контроль безпечності та якості питної води регламентується відповідно до вимог ДСанПіНу 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною". Цей нормативний документ передбачає контроль: показників епідемічної безпеки питної води (мікробіологічні та паразитологічні), санітарно-хімічних та санітарно-токсикологічних показників безпечності та якості питної води (органолептичні, фізико-хімічні (неорганічні, органічні компоненти та інтегральний показник), радіаційних показників. Загальна кількість показників для контролю – 69.

            Контроль проводиться згідно з Робочою програмою, що є складовою  технологічного регламенту ТР 36.0-24388032-001:2020 «Технологічний регламент з виробництва питної води», в якій відображено: перелік показників, що потребують контролю, порядок його здійснення, місця та календарні графіки відбору проб  води для лабораторних досліджень.

            Лабораторія КП ВУВКГ здійснює відомчий контроль 42 показників. Всі інші показники, які лабораторія не виконує із-зі відсутності необхідних приладів та обладнання, контролюються на базі уповноважених установ на основі договірних відносин.

Лабораторний контроль охоплює всі етапи технологічного ланцюга – від моменту забору води з водойми озера «Річище» до споживача.

Систематизація та вивчення результатів досліджень дають можливість:

  • відстежувати динаміку змін якості поверхневої та питної води;
  • виявляти недоліки в технологічному ланцюгу;
  • виявляти проблемні ділянки розподільної водопровідної мережі;
  • оцінювати ефективність проведення коригуючих дій.

            З інформацією щодо якості питної води, яка подається на місто всі бажаючи можуть ознайомитись відкривши, файл: Санітарно-хімічні показники безпечності та якості питної води, яка подається на місто Горішні Плавні (РЧВ ММВ)

            Інформація оновлюється щотижнево.

Санітарно-хімічні показники безпечності та якості питної води, яка подається на місто.

Інформація про вимоги до якості послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що надаються КП ВУВКГ для індивідуальних споживачів у багатоквартирних будинках м. Горішні Плавні та для власників індивідуальних (садибних) житлових будинків в м. Горішні Плавні